Gullår for BKT 3 AS. Marginen har ikke vært høyere på fire år.