Inntektene til Tysse Mekaniske Verksted AS bare vokser, viser regnskapet