Medan andre tek sommarferie, vert arbeidsdagane til Unni og Henrik 15 timar lange