Inge Olsen har gjennom fire tiår vore ei uunnverleg brikke i Arne Musikforening. Han er den første som kjem på øving, og den siste som går ut døra. Nyleg kunne musikaren frå Espeland «hente heim» ein ny pris i regi av Amatørkulturrådet i Bergen kommune. Alle foto: Anders Totland.

– Inge er Arne Musikforening

«Vaktmeister», noteforvaltar og primus motor i Arne Musikforening gjennom fire tiår, Inge Olsen (78), blei mildt sagt overraska då han nyleg fekk ein telefon.