Planlegger kirkens 1000-årsjubileum

  • Kirkeverge Edvin Bratli og sogneprest Helle Maria Wolstad er i full gang med å planlegge 1000-årsjubileum for Hamre kirke. FOTO: Maria Hellem Johnson