Stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug (MDG) har sendt et skriftlig spørsmål til kulturminister Trine Skei Grande (V) der han spør hvordan hun skal jobbe for at e-sport får en naturlig plass i norsk idrett og kan bidra til kultur- og samfunnsutvikling.

Ikke likestilt

Kulturministeren svarer at hun synes det er synd at e-sport ikke er likestilt i den norske idrettskulturen. Hun påpeker at unge som driver med blant annet ski og fotball, har gode muligheter til å dyrke aktiviteten gjennom skolegang.

Videre trekker hun frem Arna videregående skole, som i 2016 ble den første skolen til å tilby e-sport som valgfag.

Trine Skei Grande trekker frem Arna videregående skole når hun svarer på spørsmål om e-sport. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Dette gir den enkelte elev og utøver muligheter til å utvikle ferdighetene sine, oppleve mestring og likestilles med utøvere av andre idretter, skriver Trine Skei Grande.

Hun mener det er viktig å lære av det skolen på Garnes gjør.

Lære av Arna vgs

– Vi må se på og lære av forsøk som på Garnes videregående skole (Heter nå Arna VGS, journ. anm.). Utøvere av e-sport bør på lik linje med de tradisjonelle idrettene, få et tilbud hvor utvikling av ferdigheter kombineres med kompetanse innen treningslære, idrett og samfunn, fortsetter kulturministeren.

– Veldig hyggelig

Petter Johnstad var med på å starte opp e-sporttilbudet høsten 2016. Han synes det er stas med skryt fra kulturministeren.

– Det er veldig hyggelig at vi blir trukket frem, sier Johnstad.

Foto: Odd Mehus

I 2018 er det cirka 40 elever som har e-sport som valgfritt programfag mens de går på studiespesialisering eller media og kommunikasjon.

– Vi håper det bidrar til at elevene opplever motivasjon og at det har en positiv innvirkning på deres skolegang. Ved å anerkjenne elevenes interesse for e-sport, så håper vi å kunne forhindre frafall og generelt gjør det hyggelig å gå på skolen.

Arna videregående skole var den første skolen i landet som tilbyr e-sport som en del av utdanningen. Nå har videregående skoler på Tiller i Trondheim og Gausdal i Oppland startet opp etter samme modell.