De frivillige har drevet dans for utviklingshemmede i 28 år