Biblioteket er blitt poppis

  • Trine Dale, bibliotekar ved biblioteket i Ytre Arna, er strålande nøgd med at så mange ønskjer å låne bøker. Utlånet auka frå 5028 bøker i 2016 til 8483 i 2017. FOTO: Siv K. Berg
    1/3