På Maurhaugen 12 kan dei som er interessert bruka Eldsteskulen til å spela i band, eller som soloartist. Foto: Tomine Berge

– Sjølv om me heiter Eldsteskulen Rockeklubb, er det lov å spela country!

No er det endeleg kickoff for Eldsteskulen Rockeklubb. Spelar du ikkje rock, får du framleis vera med.