Parkeringsområdet til basaren holder på å fylle seg før start. Alle foto: Martine Sagmyr Selle

Historiens første drive in-basar i Arna

I flere tiår har basaren til Arna Misjonsmenighet vært en tradisjon. I år måtte de tenke nytt.