Revyøving med graviditet, pensjonister og ørebetennelse