– Modige og flotte ungdommar som byr på seg sjølve