Guttene i «Vivillain» har vært sammen i omtrent ett år. Denne helgen rocker de Valestrand før de skal synge ved tønnebålet på Laksevåg. – En spennende tid vi er inne i, sier vokalist og arnabu Thomas Sixhøj Eide (i midten). Sammen med 23-åringen finner vi (f.v) Lasse Johnsen, Fredrik Bøe, Anders Christophersen og Magnus Magnussen. Alle foto: Anders Totland

«Dagdrivere» og «Pokemon»-gutter invaderer Valestrand

For åttende gang arrangeres FestiValestrand. Festivalsjefen har en klar oppfordring til deltakerne: – Ostringene må lære seg festivalkultur og komme tidligere på festival. Det er ikke en pubkveld.