Eit kunstnarisk klimaopprør

  • I seks veker har kunstnar Maia Birkeland (på bildet), saman med Monika Mørck, vore gjestekunstnarar på Havråtunet og Osterøy museum for å skape utstillinga «Tida det tar. Tida vi har» Alle foto: Anders Totland.