Andreas lurte seg til et kjendiskyss, men gikk på en smell