Styltar og spikerspuppe på Osterøy museum

  • Heidi Margrethe Bruaas Handeland (9) prøvar så godt ho kan å handtera styltane foran Soria Moria-bussen på Gjerstad. - Det er litt vanskelegare enn eg trudde, smilar fotlendingen. FOTO: Anders Totland