Mener tilbudet i Arna har ligget brakk. Det skal denne gjengen gjøre noe med