Allsong-feber på Valestrand

160 billettar blei rivne vekk på null komma niks. – Det blir nok ikkje siste gongen me byr opp til fest, seier initiativtakar Tone Vatle.