Nostalgi Bergen rundt

  • Billettør Guttorm Midlang kosar seg saman med nøgde passasjerar i restaurantvogna. FOTO: ODD MEHUS