Malena Bernes Nordbø (19) opplevde mobbing, hets og utfrysing. Ved å lette på sløret om sine erfaringar, håper ho at ho kan hjelpe andre i same situasjon. Foto: Anders Totland

Malena sin veg ut av skugga

Gjennom heile barne- og ungdomsskulen opplevde Malena mobbing, hets, baksnakking og utfrysing. No vil ho vere ei stemme for alle dei som ikkje har mot til å seie i frå.