Fleire hundre menneske dukka laurdag opp på Herland ved Fotlandsvåg for å heidre Herlandsfossen kraftverk. Eit kraftverk som har hatt enorme ringverknader for Osterøy-historia. Alle foto: Anders Totland.

Regntung og kraftfull hyllest av Herlandsfossen

– Her ser me dugnadsånda som faldar seg ut. Det er Osterøy i eit nøtteskal, stråler Osterøy-ordførar Jarle Skeidsvoll i regnvêret på Herland.