Soknepresten fann altarbord frå 1300-talet i garasje

  • ELDGAMMALT: Det er vanskeleg å finna dokumentasjon om altarbordet frå Mjelde kyrkje. Kyrkja er første gong nemnd i det historiske skriftet Bergens Kalvskinn, altså før 1360, men blei mogelegvis bygd mykje tidlegare.
    1/5