Dei fotogale bestevenninnene

  • Liv Tove Olsen Hagen (t.v) har budd på Ringebu i Oppland nesten heile livet. Då ho flytta til Fotlandsvåg trefte ho på Hanna Balestrand. Sidan den dagen går det ikkje mange timar mellom kvar gong dei heng i lag. FOTO: Anders Totland