Lagar hoppbakke for born og unge på Gullbotn

  • Øystein Friis Glistrup (t.h.) og Åge Skulstad storkosar seg med å laga hoppbakker for store og små på Gullbotn. Rundløypa dei skal laga kan ein skimta i bakgrunnen. FOTO: Ronny Bertelsen