Nytta sjansen til å nyta synet av gamle brannskattar