Den blodferske Ap-politikaren Sasha Awino Atieno kan bli ein av dei yngste folkevalde i Osterøy kommune si historie. – Eg er ikkje redd for reguleringsplanar og budsjett, seier helsefageleven frå Valestrand og Kenya. Foto: Anders Totland

Uredde Sasha (17) vil ta heradsstyret med storm

Sasha Awino Atieno frå Valestrand og Kenya kan bli ein av dei yngste representantane i heradsstyret i historia. – Det er sjukt, seier helsefageleven.