Ingenting stopper virvelvinden fra Vollavegen

Hjerteinfarkt og gallestein hindrer ikke arbeidsnarkomanen og bareieren Runar Kversøy i å oppnå sine store mål.