Tormod Bruvik er blei kvitt kreften, og snart fem år etter behandlinga er han framleis kreftfri. Men, seinskadane etter cellegifta har sett sine spor. Foto: Ronny Bertelsen

Kreftfri, men ikkje heilt frisk likevel

Ostringen Tormod Bruvik fekk lymfekreft for snart fem år sidan. I dag er han heilt kreftfri, men seinskadane gjer at han ikkje kjenner seg heilt frisk.