Ser ikkje for seg ei bygd utan butikk

  • Silje Hjellvik tok, i lag med mannen Thomas René Barlow-Wiggin, over nærbutikken på Tysse etter at «Taien på kaien» gav seg i februar i år. FOTO: Anders Totland