Etter at Ingeborg Bratland blei enke og Malvin Romslo blei enkemann, trefte dei kvarandre på dans for nokre år sidan. I dag feira dei heidersmannen sin 95-årsdag på ærverdige bokbåten Epos. Alle foto: Anders Totland.

Malvin (95) feira kjærleik og fødselsdag på «bøljan blå»

Med ei nostalgisk ramme inviterte Malvin Romslo 40 av sine kjære og nære til bursdagsfest på den ærverdige bokbåten Epos. – Ein blir jo litt rørt, seier jubilanten.