I Norlenders 97 år gamle historie har aldri ein person utanfor familien leia bedrifta. No er det Jill Garen frå Hardanger som skal styre selskapet til nye høgder. Alle foto: Anders Totland.

Jill vil setje Norlender på verdskartet

I snart 100 år har Tveiten-familien utvikla klesfabrikken. No har nytt blod tatt over sjefsstolen. – Heldigvis har eg ein veldig kompetent gjeng i ryggen, fortel hardingen Jill Garen.