Katten Missi var i fosterhjem hos Marit Thunes, men Marit klarte ikke å gi fra seg katten så hun valgte å adoptere den selv. Foto: Maria Hellem Johnson

Mishandlede dyr får en ny sjanse

Etter en paragrafendring i dyrevelferdsloven, får eiere som har mishandlet dyrene sine ikke lenger lov til å bestemme hva som skjer videre med dyret.