Berre 10 dagar før freden var eit faktum, kjempa unge menn i Matrefjella. Av desse var kvar femte mann frå Osterøy. (abo)

I år er det 75 år sidan 2. verdskrigen enda 8. mai 1945. Men berre 10 dagar før freden var eit faktum, kjempa unge menn på liv og død i Matrefjella. Av desse var kvar femte mann frå Osterøy. To kom aldri heim att.

  • Merete Tvedt Låstad

Hausten 1944 hadde Tyskland byrja å merke krigen. No trong dei fleire soldatar, og appellerte norsk ungdom å melda seg til innsats.

For å unngå okkupasjonsmakta, valde mange å rømme.

Les hele saken med abonnement