5263 Trengereid: Den glemte bygden

  • (F.h) Kolbein Kolnes, Vigdis Skulstad og John Skulstad er forbannet over Trengereid stasjon blir lagt ned i den statlige reguleringsplanen som nå skal ut på høring. - Vi er den glemte bygden i Bergen kommune, sukker John til Bygdanytt. FOTO: Anders Totland