(F.h) Kolbein Kolnes, Vigdis Skulstad og John Skulstad er forbannet over Trengereid stasjon blir lagt ned i den statlige reguleringsplanen som nå skal ut på høring. - Vi er den glemte bygden i Bergen kommune, sukker John til Bygdanytt. Foto: Anders Totland

5263 Trengereid: Den glemte bygden

Trengereid-folket er rasende og føler seg glemt og neglisjert. Nå har en trio våknet, og de vil kjempe for at bygden ikke bare ender opp som et forblåst busskur. Toget skal overleve.