Senteret skal gje dei som er ramma av kreft eit kjærkome avbrekk i kvardagen (abo)

Sidan 2014 har Vardesenteret på Haukeland vore ein tilfluktsstad for alle som er og har blitt ramma av kreft. – Kreft påverkar alle, seier senterkoordinator Mirjam Østevold.

  • Anders Totland

I ein serie artiklar tar Bygdanytt opp temaet menn og kreft. Tradisjonelt sett har menn lågare overlevingsprosent enn kvinner. Det kan ha fleire årsaker. Mange kreftekspertar trur at menn veit for lite om symptom, går for seint til legen, diskuterer lite om si eiga helse eller reagerer seint på kroppslege symptom.

Ifølgje tal frå Kreftregisteret får godt over 30.000 menn og kvinner påvist ein kreftsjukdom kvart einaste år, kor prostatakreft toppar statistikken over den mest vanlege kreftforma.

Les hele saken med abonnement