Ungdommen på Osterøy gler seg verkeleg til jul. Her ser du William Bognøy, Aleena Stordal Forland, Maja Marie Aasheim og Emma Teigland rundt båpanna på Valestrand torg. – Terningkast fem, fortel Aasheim. Noko alle kunne vere samde i. Alle foto: Anders Totland.

Glødande julestemning på Valestrand: – Terningkast fem

– Det er ein draum, rett og slett, fortel Tone Vatle – ein av fleire initiativtakarar til den nye julemarknaden på Valestrand torg.