Bygger framtidas industribygg på Småland

Arnbjørn Vevle i Vevle mekaniske verkstad investerer millionar i sitt nye krypinn.