Godbitar frå arkivet: Det kjempande bygdefolket

  • «Eit samrøystes krav om framleis skuledrift på Tysse vart resultatet av røystinga under krinsmøtet i oktober 1988», skreiv dåverande redaktør i Bygdanytt, Hallvard Tysse. FOTO: Arkivfoto: Hallvard Tysse