Små miljøforkjempere - store idéer

  • «Sommerfuglene» i Haus barnehage har bygget et insektshotell i skogholtet ved barnehagen. Her huser de våre viktige naturhjelpere. – Sånn at verden blir et bedre sted, sier Maria Høvik (5). Alle foto: Anders Totland
    1/16