Ivar Ole (79) fortviler over å ha fått øydelagd vegen til hytta

– Djupe hjulspor har gjort det tilnærma umogleg for meg å kome til familiehytta i Bjørnskaret, seier Ivar Ole Tvedt oppgitt. No vil vegen bli fiksa.