Tru, Tulsa og Connection – på oppdrag for Gud

– Eg følte den heilage ande tale til oss. Dette var berre noko me måtte gjere, seier pastor Rune Tysse (59).