Spreier godheit til heile skulen: – Ei gåve til skulemiljøet

  • Johanna Aakre Høgli, Sander Solberg, Emma Adele Solberg, Hanna Mjelde og Guro Kristensen er alle medlem i NKSS, som er ein kristen ungdomsorganisasjon. Kvart år arrangerer organisasjonen ei godheitsveke kor målet er å spreie Guds bodskap og mykje glede til medelevar og lærarar. Alle foto: Anders Totland