På innsida av Ulrikstunnelen

Kunsten etter «Ulrikke» er enno synleg i det nye tunnelløpet, men snart blir det dekt til for godt.