Trygg infrastruktur - raskere, bedre og billigere. I snart fire år har vi jobbet målrettet for å bygge landet vårt bedre. Vi har doblet veksten i samferdselsbevilgninger.

Gjennom bedre prioritering og bedre organisering bygges det nå rekordmye ny vei og jernbane. Og ikke minst – vi vedlikeholder.

Etter åtte år med rødgrønt forfall, klarer vi nå vedlikeholde det vi allerede har. Se deg rundt når du ferierer i vårt vakre land. Sjansen er stor for at du vil se anleggsarbeid.

Vi skal mer. Vi har lagt frem vår Nasjonale transportplan, som skisserer planer og visjoner for de neste 12 årene. Vi har reist land og strand rundt – fått innspill fra bedrifter, organisasjoner, kommunestyrer og privatpersoner over hele landet.

Med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i spissen, har vi laget en plan hvor vår infrastruktur kan bli et konkurransefortrinn, ikke vår akilleshæl.

Samarbeidspartiene Høyre, FrP, KrF og Venstre har samarbeidet godt og nå ferdigbehandlet transportplanen i stortingets transportkomité. Vi er enige om å bygge veier, jernbanelinjer, kystanlegg og flyplasser til en ramme på mer enn 1000 mrd. kroner. Og hele veksten i vår plan kommer fra økte statlige bevilginger.

Dette er i positiv kontrast til tidligere regjeringer, der tilnærmet ukontrollert vekst i bompenger har vært sentral finansieringskilde. Det nytter med FrP i regjering.

Vår plan er troverdig og henger sammen. Fremdriften er realistisk i lys av de budsjettrammer man anslår å ha. Finansieringsplanen tar innover seg helheten. Dermed blir planen et effektivt styringsdokument for våre etater, som skal gjennomføre prosjektene. Det er viktig for effektiv organisering og god økonomistyring. Det kan man dessverre ikke si om Arbeiderpartiets alternative transportplan.

Urealistisk alternativ

I to måneder har vi blitt kritisert av Ap for manglende prioritering og høy pengebruk. Vi så derfor med spenning frem til Aps plandokument.

Hva ville de kutte, hvordan ville de effektivisere? Svaret er nedslående. De leverer en uforpliktende og tilnærmet uprioritert ønskeliste, som er både underfinansiert og tidsmessig urealistisk. Ap er blitt et parti uten styring og uten kalkulator. Deres ønske om å kritisere regjeringen fortløpende har tatt bort fokus på faktisk utvikle egne gjennomførbare løsninger.

På NRK Dagsrevyen 12. juni innrømmer partileder Støre at Ap ikke har fullfinansiert de prosjektene de foreslår ekstra. Nei – de har lagt inn 10 % (!) av kostnaden, og forutsetter i tillegg at de skal få realisert (udefinerte) effektiviseringstiltak i hvert prosjekt. Men de er samtidig imot regjeringens effektiviseringstiltak.

Dermed gjenstår Ap med en magisk tryllestav som fremste virkemiddel – en tryllestav som skal magisk fjerne 90% av kostnadene. Harry Potter ville vært misunnelig.

La oss ta noen eksempler. Ap sier de vil fremskynde samferdselsprosjekter med en totalramme på 50 mrd. kr, men setter bare av 5 mrd. til formålet. Det er umulig for både velgerne og statens vegvesen å vite hvilke prosjekter som skal prioriteres, siden det i realiteten ikke er foretatt en prioritering. Ikke rart byråkratiet vokste dobbelt så raskt under rødgrønn regjering.

Videre påstår Arbeiderpartiet de vil fullføre InterCity-utbyggingen innen 2030. Men også her gir de seg selv 90 % rabatt. De setter av 2 mrd. til en fremskynding som koster over 20 mrd. Det samme er tilfellet på Bergen – Voss der de selv når de satt i regjering satte av 0,-.

De påstår også at de vil ferdigstille fergefri E39 i 2033. Dette koster flere titalls milliarder kroner, men her er Ap ekstra spandable og gir seg selv 100% rabatt. De legger ikke én ekstra krone på bordet for å finansiere dette løftet.

Ja, vi vet det er valgår, men hvor lettlurte tror Ap velgerne er?

Bompengesjokk

Ap har i fire år kritisert FrP for at vi ikke har klart å fjerne alle bomstasjonene. Og det er helt riktig.

Regjeringen har fremmet en rekke forslag for Stortinget om bompengekutt, men Arbeiderpartiet og stortingsflertallet har dessverre avvist mange av forslagene. Dermed har bompengene økt, om enn langt mindre enn rødgrønn regjering hadde planlagt. Vi har tross alt klart å kjempe frem flertall for å slette gjelden og fjerne bomstasjoner på åtte veiprosjekt. Og vi har fått flertall for å kutte takstene i over 40 veiprosjekt gjennom økte statlige bevilgninger.

Selv om Ap kritiserer oss for at vi ikke får fjernet flere bomstasjoner, så velger Ap samtidig å stemme imot bompengekutt. Dermed er det hele et spill fra Aps side. Det bekreftes i deres forslag til transportplan, hvor de vil påføre bilistene et bompengesjokk. Mens regjeringen legger opp til redusert bompengeandel, så vil Ap øke bompengeandelen. Akkurat slik de holdt på sist de var i regjering.

Skal gjennomføres

Nasjonal transportplan skal gjennomføres. Da må vi klare å prioritere, ikke lage planer med 90 prosent rabatt på kostnadene. Det er ikke en plan – det er tull og tøys.

Jeg savner nesten Jens Stoltenberg. Ikke fordi jeg var enig i hans politikk, men jeg visste i det minste hva Arbeiderpartiet mente.