Synspunkt: Nei, så viktige er ikkje julekonsertane