Hvorfor ikke bruke gangstien på andre siden av elven i Lakslia til gang- og sykkelveg – den ligger jo allerede der?