Osterøy SV er positive til å auke antall flyktningar frå 12 til 65 på Osterøy i 2022