Kultur- og aktivitetshus i Arna? Kven bryr seg vel om det?