FAU er uroa for at det ikkje blir bygd ein framtidsretta ny skule